Name: China
Area: 9 596 960 km2
Capital: Beijing
Population: 1 330 044 000
Language: Chinese, Cantonese, Uighur, Zhuang
Competitors: 11
Wangting Chen 1997-01-01
Shijun Hong 1997-03-02
Liu Jialin 1999-01-01
Qi Li 2001-06-22
Wenjun Lin 1997-06-03
Yanan Ma 1999-01-15
Huan Men 2001-03-27
Jing Wang 1997-03-11
Kaixi Wang 1998-09-20
Yuting Wu 1996-10-16
Peng Zuo 1997-01-02